Poslání a cíle

 
 

O nás

Evropský institut pro bezpečnost a životní prostředí, z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace sdružující zájemce o rozvoj, podporu a řešení problematiky bezpečnosti a životního prostředí.

 
 

 
 

Cíl

Cílem spolku je aktivně podporovat zájem společnosti o bezpečnost a životní prostředí v ČR, ale také v Evropě, nastolovat veřejnou a odbornou diskuzi na tato témata a s pomocí odborné veřejnosti hledat dlouhodobě udržitelná řešení i ve vztahu k dodržování lidských práv a svobod. Přenášet zkušenosti z jednotlivých členských zemí EU, propojovat členské a kandidátské země ve spolupráci se zahraničními zastupitelskými úřady a zároveň vstupovat do legislativních procesů EU.

Mezi hlavní cíle patří:

  • Výzkumná, publikační a osvětová činnost
  • Organizace událostí a podporovat odbornou diskuzi (konference, kulaté stoly, semináře, workshopy, pracovní skupiny, eventy apod.)
  • Vytváření sítí a navazování kontaktů s relevantními partnery ve veřejném sektoru
  • Propagace, podpora a spolupráce s medii ke stanoviskům a odborným posudkům zpracovaných Evropským institutem pro bezpečnost a životní prostředí z.s.
  • Další aktivity spojené s naší činností

 
 

 
 

Poslání

Základním posláním spolku je v rámci této problematiky iniciovat aktivity a projekty související se zvýšením odolnosti kritické infrastruktury členských zemí Evropské unie, povědomí o ochraně života a zdraví obyvatel, životního prostředí a možnostech rozvoje, synergie a udržitelného růstu národních hospodářství členských zemí EU a kandidátských zemí.

 
 

Naše vize

Vizí spolku je evropská společnost vědomá si potřeby ochrany své bezpečnosti a schopná dlouhodobého udržitelného hospodářského růstu při zachování kvality a rozvoje životního prostředí.

Hlavní motivací práce spolku je vědomí spoluodpovědnosti za úroveň a schopnost společnosti čelit současným bezpečnostním hrozbám a riziku nevratné devastace životního prostředí a klimatu. Důležitá pro nás je spolupráce s veřejnými, státními a odbornými institucemi v ČR, ale také v jiných členských zemích EU a V4 s možností sdílení zkušenosti a společného pořádání akcí pro odbornou veřejnost k jednotlivým tématům.