Pozvánka na odborný seminář

Dovolujeme si ve spolupráci s organizací Asociace pověřenců ČR, Českou manažerskou Asociací, Spolkem pro ochranu osobních údajů a za účasti zástupců Úřadu pro ochranu osobních údajů a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost pozvat na odborný seminář v PS ČR konaný dne 6.6.2024.

Seminář bude zaměřen na zhodnocení a implementaci GDPR a Ochrany osobních údajů v ČR včetně aktuálního stavu v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Zároveň bychom rádi vyslechli informace expertů z praxe, shrnutí a srovnání metodik v členských státech, adekvátních judikátů a stanovisek. Věříme, že se nám s Vaší podporou podaří připravit obsahově zajímavý odborný seminář.