Our mission and goals

 
 

About us

European Institute for Security and Environment, zs is a self-governing, voluntary, non-political and non-profit organization bringing together those who are interested in security and environmental issues.

 
 

 
 

Goal

Cílem spolku je aktivně podporovat zájem společnosti o bezpečnost a životní prostředí v ČR, ale také v Evropě, nastolovat veřejnou a odbornou diskuzi na tato témata a s pomocí odborné veřejnosti hledat dlouhodobě udržitelná řešení i ve vztahu k dodržování lidských práv a svobod. Přenášet zkušenosti z jednotlivých členských zemí EU, propojovat členské a kandidátské země ve spolupráci se zahraničními zastupitelskými úřady a zároveň vstupovat do legislativních procesů EU.

The main objectives include:

  • Research, publication and educational activities
  • Organizing events and supporting professional discussion (conferences, round tables, seminars, workshops, working groups, events, etc.)
  • Vytváření sítí a navazování kontaktů s relevantními partnery ve veřejném sektoru
  • Propagace, podpora a spolupráce s medii ke stanoviskům a odborným posudkům zpracovaných Evropským institutem pro bezpečnost a životní prostředí z.s.
  • Další aktivity spojené s naší činností

 
 

 
 

Mission

Our basic mission is to initiate activities and projects related to the resilience of the critical infrastructure of EU members, to protect the environment and to seek possibilities of development, synergy and sustainable growth of the national economies of the EU member countries and candidate countries.

 
 

Vision

Our vision is an European society aware of it‘s need to be secure and capable of long-term sustainable economic growth while preserving the quality of the environment.

Hlavní motivací práce spolku je vědomí spoluodpovědnosti za úroveň a schopnost společnosti čelit současným bezpečnostním hrozbám a riziku nevratné devastace životního prostředí a klimatu. Důležitá pro nás je spolupráce s veřejnými, státními a odbornými institucemi v ČR, ale také v jiných členských zemích EU a V4 s možností sdílení zkušenosti a společného pořádání akcí pro odbornou veřejnost k jednotlivým tématům.