Cíle aliance

  • Podporovat odbornou diskuzi (konference, kulaté stoly, newslettery, eventy, apod.).
  • Poskytovat informace a poradenství k využíváním národních a evropských zdrojů.
  • Stimulovat a zapojovat se do národních a evropských projektů.
  • Přinášet inovativní řešení, příklady dobré praxe, znalosti, informace z jiných zemí aktivním propojením na evropské a světové struktury v oblasti digitalizace.
  • Podporovat rozvoj digitalizace zdravotnictví a sociálních služeb v ČR.