Dovolujeme si ve spolupráci s organizací Asociace pověřenců ČR Vás pozvat na odborný seminář konaný dne 29. února 2024 v době 10,00 do 14,30 hodin, ve Společenském středisku, Újezd 426, Praha 1.

Seminář bude zaměřen na kamerové systémy, jejich technické možnosti, soulad užití a zpracování dat s ochranou soukromí a Obecným nařízením. V minulém roce se naše organizace zapojila do veřejné konzultace organizované ÚOOÚ k materiálu Metodika k návrhu a provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů.

Zároveň bychom rádi vyslechli informace expertů z praxe, shrnutí a srovnání metodik v členských státech, adekvátních judikátů a stanovisek. Rádi bychom se na semináři dále věnovali problematice zpracování biometrických údajů, ať už to jsou otisky prstů v docházkovém systému, nebo třeba skenování obličeje atd.

Věříme, že se nám s Vaší podporou podaří připravit obsahově zajímavý odborný seminář.

Vážení, rádi bychom Vás jménem Ministerstva životního prostředí a Zdravotnictví pozvali na nadcházející konferenci V4+ o životním prostředí a zdraví ve střední a východní Evropě. 

Hlavním tématem konference jsou dopady znečištěného životního prostředí na lidské zdraví, se zvláštním zaměřením, mimo jiné, také na životní prostředí ve městech. 

Těmito tématy se zabýváme v našich pracovních skupinách a budeme v nich pokračovat na mezinárodním kongresu v dubnu 2024. 

V příloze naleznete program konference a níže také odkaz na registraci a praktické informace. V případě zájmu doporučujeme vzhledem k omezené kapacitě včasnou registraci. 

Program