Odborné sekce a pracovní skupiny

Pracovní skupiny se zabývají celou řadou témat, které konzultují následovně s představiteli a zástupci resortů ministerstev, poradních orgánů vlády, parlamentu, senátu a prezidentské kanceláře v ČR, zemích EU a pracovních orgánů Evropské komise a Rady Evropské Unie, popřípadě třetích zemích.

Členy pracovních skupin tvoří zástupci akademické obce, odborně způsobilé osoby a profesionálové v oblasti bezpečnosti a oblasti životního prostředí tvořené zástupci spolupracujících neziskových a jiných organizací. Tyto pracovní skupiny pak spolupracují se zástupci státních a veřejných institucí, mezinárodních organizací na přípravě a realizaci odborných konferencí, seminářů, osvětových akcích, workshopech, aktivitách v oblasti vědy, výzkum a inovace , přípravě a připomínkování legislativních návrhů na národní a evropské úrovni. 

Odborné sekce: 

Bezpečnost 

  • Kybernetická a informační bezpečnost
  • Ochrana osobních údajů ( GDPR) a whistleblowing
  • Ochrana měkkých cílů, kritické a sportovní infrastruktury 
  • Krizové řízení, mimořádné události a katastrofy 
  • Požární ochrana, Bezpečnost práce a prevence zdraví 

Životní prostředí 

  • Energetika
  • Vodní hospodářství 
  • Odpadové hospodářství 
  • Ochrana klimatu, Kvalita ovzduší a emise skleníkových plynů 

V případě zájmů o spolupráci s naší organizací nás kontaktujte telefonicky nebo elektronicky.