Dovolujeme si ve spolupráci s organizací Asociace pověřenců ČR Vás pozvat na odborný seminář konaný dne 29. února 2024 v době 10,00 do 14,30 hodin, ve Společenském středisku, Újezd 426, Praha 1.

Seminář bude zaměřen na kamerové systémy, jejich technické možnosti, soulad užití a zpracování dat s ochranou soukromí a Obecným nařízením. V minulém roce se naše organizace zapojila do veřejné konzultace organizované ÚOOÚ k materiálu Metodika k návrhu a provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů.

Zároveň bychom rádi vyslechli informace expertů z praxe, shrnutí a srovnání metodik v členských státech, adekvátních judikátů a stanovisek. Rádi bychom se na semináři dále věnovali problematice zpracování biometrických údajů, ať už to jsou otisky prstů v docházkovém systému, nebo třeba skenování obličeje atd.

Věříme, že se nám s Vaší podporou podaří připravit obsahově zajímavý odborný seminář.

Vážení, rádi bychom Vás jménem Ministerstva životního prostředí a Zdravotnictví pozvali na nadcházející konferenci V4+ o životním prostředí a zdraví ve střední a východní Evropě. 

Hlavním tématem konference jsou dopady znečištěného životního prostředí na lidské zdraví, se zvláštním zaměřením, mimo jiné, také na životní prostředí ve městech. 

Těmito tématy se zabýváme v našich pracovních skupinách a budeme v nich pokračovat na mezinárodním kongresu v dubnu 2024. 

V příloze naleznete program konference a níže také odkaz na registraci a praktické informace. V případě zájmu doporučujeme vzhledem k omezené kapacitě včasnou registraci. 

Program

Ve spolupráci s jinými odbornými institucemi se naše organizace věnuje otázkám vlivu na kvalitu lidského života v souvislosti se znečišťujícími elementy. Podle již prezentované studie ve Velké Británii právě hluk a světlo, negativně ovlivňují život lidí.

Zdravotní důsledky světelného znečištění odhaduje, že nadměrná úroveň světla může negativně dopadnout na kvalitu spánku a na biologický rytmus lidí. Právě nadměrné světelné zatížení má v praxi i řadu sociálních a ekonomických důsledků.

Ze studie také vyplývá, že hluk a světelné znečištění mohou skrze srdeční onemocnění vést i k předčasným úmrtím.

Úkolem tak pro nás bude mapovat míru světelného znečištění. Satelitní snímky a další vědecká data naznačují, že právě příčinou vlivu na lidské zdraví mohou být účinky LED osvětlení, jehož míra se právě v ČR zvýšila.

Informace jsou neuspokojivé i na základě prezentace výsledků Americké lékařské asociace již dříve varovala před zdravotními a enviromentálními dopady bílých pouličních světel a doporučila místo nich instalovat osvětlení teplejších barev.

Úkolem naší pracovní skupiny tak bude prezentace výsledků v ČR aby s potřebnými závěry se seznámila vláda a resorty MŽP a MZ ČR. Dále pak také budeme tuto činnost rozvíjet i pro jiné členské státy EU, které budou mít zájem se k tomuto výzkumu připojit.

K této problematice zatím neexistuje žádná koordinace mezi jednotlivými ministerstvy, úřední i místními samosprávami. Budeme tak usilovat, aby zdravotní dopady hluků a světelného znečištění bylo tématem, který stanoví cíle a popřípadě stanoví regulační rámec.

Velice se omlouváme, ale z organizačních důvodů jsme nuceni přesunout termín pořádání semináře věnovaný obnově Ukrajiny. O náhradním termínu Vás budeme informovat, v případě zájmu o zaslání pozvánky přímo s náhradním termínem, nás neváhejte kontaktovat na email: evropskyinstitut@post.cz

Ve spolupráci s Velvyslanectvím Ukrajiny V ČR byly pozvání zástupci měst a obcí z Ukrajiny na Komunální veletrh do Olomouce. Zde bylo zprostředkováno jednání se zástupci vedení Olomouckého kraje a také Města Olomouce. Zástupci samospráv z Ukrajiny také vedla B2B setkání s českými firmami, které mají zájem o spolupráci v dodavatelském řetězci pro obnovu Ukrajiny.

*„Ministerstvo průmyslu a obchodu je v kontaktu také přímo s městy a regiony na ukrajinské straně . Na těchto společných záměrech v rámci prověření a doporučení kvalifikovaných dodavatelů ze strany České republiky a Slovenska bychom chtěli právě s MPO ČR spolupracovat. Pro nás je důležité, navázat spolupráci v oblasti vědy a výzkumu v oblasti bezpečnosti a životního prostředí, kde ekologická zátěž, energetická bezpečnost hraje velmi důležitou roli, řekl předseda Jan Procházka. S představiteli ukrajinských samospráv pracujeme na identifikaci toho, co v rámci rekonstrukce Ruskem zničených civilních zařízení nejvíce potřebují. Zároveň pracujeme na hledání vhodných dodavatelů potřebných zařízení na naší straně, k čemu slouží i seminář, který budeme pořádat v PS ČR. Spoluorganizovat bychom chtěli i podnikatelskou misi ve spolupráci se zástupci regionálních HK ČR a vládními a odbornými institucemi právě na Ukrajinu i rámci projektu SECURE CITY. *

Evropský institut pro bezpečnost a životní prostředí spouští projekt pod názvem SECURE CITY, který má pomoci samosprávám zvyšovat bezpečnost a ochranu obyvatel v městech a obcích, v zemích EU.

Naším úkolem je mapovat potřeby měst a obcí, analyzovat bezpečnostní opatření v návaznosti na evropskou a národní legislativu a připravovat podklady pro jednání se zástupci vládních, státních a odborných institucí ve spolupráci se zahraničními zastupitelskými úřady.

Důležitá je pro nás také meziresortní spolupráce napříč organizacemi a sdílení příkladů dobré praxe v propojení státní, veřejné správy a komerčního sektoru.

Zároveň nabízíme spolupráci všem institucím a jednotlivcům, kteří budou mít zájem o zvyšování bezpečnosti v jednotlivých regionech.