Spouštíme projekt SECURE CITY

Evropský institut pro bezpečnost a životní prostředí spouští projekt pod názvem SECURE CITY, který má pomoci samosprávám zvyšovat bezpečnost a ochranu obyvatel v městech a obcích, v zemích EU.

Naším úkolem je mapovat potřeby měst a obcí, analyzovat bezpečnostní opatření v návaznosti na evropskou a národní legislativu a připravovat podklady pro jednání se zástupci vládních, státních a odborných institucí ve spolupráci se zahraničními zastupitelskými úřady.

Důležitá je pro nás také meziresortní spolupráce napříč organizacemi a sdílení příkladů dobré praxe v propojení státní, veřejné správy a komerčního sektoru.

Zároveň nabízíme spolupráci všem institucím a jednotlivcům, kteří budou mít zájem o zvyšování bezpečnosti v jednotlivých regionech.