Představujeme naše aktivity 

Na základě spolupráce s organizacemi v oblasti státní a veřejné správy, zahraničními zastupitelskými úřady v ČR a jinými odbornými institucemi v EU a jiných třetích zemí v oblasti bezpečnosti a životního prostředí, si dovolujeme zveřejnit prezentaci o naší činnosti.