Evropský institut založil pracovní skupinu pro výzkum v oblasti životního prostředí 

Ve spolupráci s jinými odbornými institucemi se naše organizace věnuje otázkám vlivu na kvalitu lidského života v souvislosti se znečišťujícími elementy. Podle již prezentované studie ve Velké Británii právě hluk a světlo, negativně ovlivňují život lidí.

Zdravotní důsledky světelného znečištění odhaduje, že nadměrná úroveň světla může negativně dopadnout na kvalitu spánku a na biologický rytmus lidí. Právě nadměrné světelné zatížení má v praxi i řadu sociálních a ekonomických důsledků.

Ze studie také vyplývá, že hluk a světelné znečištění mohou skrze srdeční onemocnění vést i k předčasným úmrtím.

Úkolem tak pro nás bude mapovat míru světelného znečištění. Satelitní snímky a další vědecká data naznačují, že právě příčinou vlivu na lidské zdraví mohou být účinky LED osvětlení, jehož míra se právě v ČR zvýšila.

Informace jsou neuspokojivé i na základě prezentace výsledků Americké lékařské asociace již dříve varovala před zdravotními a enviromentálními dopady bílých pouličních světel a doporučila místo nich instalovat osvětlení teplejších barev.

Úkolem naší pracovní skupiny tak bude prezentace výsledků v ČR aby s potřebnými závěry se seznámila vláda a resorty MŽP a MZ ČR. Dále pak také budeme tuto činnost rozvíjet i pro jiné členské státy EU, které budou mít zájem se k tomuto výzkumu připojit.

K této problematice zatím neexistuje žádná koordinace mezi jednotlivými ministerstvy, úřední i místními samosprávami. Budeme tak usilovat, aby zdravotní dopady hluků a světelného znečištění bylo tématem, který stanoví cíle a popřípadě stanoví regulační rámec.