V4+ Conference on Environment and Health in Central and Eastern Europe

Vážení, rádi bychom Vás jménem Ministerstva životního prostředí a Zdravotnictví pozvali na nadcházející konferenci V4+ o životním prostředí a zdraví ve střední a východní Evropě. 

Hlavním tématem konference jsou dopady znečištěného životního prostředí na lidské zdraví, se zvláštním zaměřením, mimo jiné, také na životní prostředí ve městech. 

Těmito tématy se zabýváme v našich pracovních skupinách a budeme v nich pokračovat na mezinárodním kongresu v dubnu 2024. 

V příloze naleznete program konference a níže také odkaz na registraci a praktické informace. V případě zájmu doporučujeme vzhledem k omezené kapacitě včasnou registraci. 

Program